Kundebuss Mandag - fredag

Morgenrute

  • Møller bil              07.45
  • Piren                      08.00
  • Torvet                    08.05
  • St Olav                   08.10
  • NTNU                     08.15

Ettermiddagsrute

  • Pirsenteret           15.05     (Hovedinngang)
  • Tinghuset             15.15     (v/rådyrskulptur)
  • St Olav                   15.20     (7-Eleven/Nevro)
  • NTNU                     15.25     (hovedbygg)
  • Møller Bil              15.45