Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Fortsetter du å benytte dette nettstedet aksepterer du bruk av våre informasjonskapsler. Du kan endre dette i dine innstillinger for nettleseren.

Parkering elbil

Oppdatert 02.juli 2020

Fra 1. januar 2017 trådde en ny regel i kraft som gjør at norske kommuner ikke lenger er pliktig til å tilby gratis parkering for elbiler.

Gratis parkering for elbiler

Elbiler og hydrogenbiler kan parkere gratis på offentlig avgiftsparkering. Dette gjelder også i beboerparkeringsområder – også på plasser hvor det ikke er en ladestasjon. Det er ladeplikt og betalingsplikt på kommunale ladeplasser der dette er skiltet . Gratis parkering for elbil og hydrogenbiler gjelder ikke parkeringsplasser som driftes av private selskaper som EuroPark, Q-Park osv.

Alle skilt med blå bakgrunn og hvit "P" er i utgangspunktet gratis for elbil dersom ikke annet er oppgitt i underskilt. Underskilting kan imidlertid forekomme og kan informere om unntak fra tidsbegrensninger, krav om oblater eller lignende. Vær oppmerksom på dette for å unngå parkeringsbot.

 

Makstiden for parkeringsplassen må alltid følges. 

Man må alltid passe på hvor lang tid det er tillatt å stå. Dette står oppgitt på skiltene på parkeringsplassen.

Ved tidsbegrenset parkering skal urskive benyttes og stilles på tidspunktet du parkerer bilen. Dersom det på plasser med tidsbegrenset parkering er innført påbud om bruk av parkeringsskive, skal fører umiddelbart etter at kjøretøyet er stilt på plass stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt kjøretøyet ble stilt på plass.

Gjelder det ikke tidsbegrenset parkering på det tidspunkt kjøretøyet stilles på plass, stilles viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt det igjen innføres tidsbegrenset parkering. (Parkeringsskive får du kjøpt hos vår delevadeling.) 

Senest når parkeringstiden løper ut, må plassen frigis ved at kjøretøyet fjernes. Er parkeringsplassen avgiftsbelagt kan forlengelse av parkeringstiden skje før den har løpt ut, men samlet parkeringstid må likevel ikke overstige en eventuell maksimal parkeringstid på stedet.

 

Husk å sjekke om det er noen spesielle parkeringsregler som gjelder i din egen kommune.

 

Kommunale ladeplasser med betalingsplikt 

Det er ladeplikt og betalingsplikt alle dager hele døgnet for elbil og ladbare hybridbiler på kommunale ladeplasser som er skiltet med «Ladbar motorvogn under lading». Ordningen blir gradvis innført på alle kommunale ladeplasser.

Frem til alle ladeplassene er omskiltet er det fortsatt gratis å parkere elbil og ladbare hybridbiler på kommunale ladeplasser skiltet med «For ladbar motorvogn» og «For EL-motorvogn».

 

Priser

Du må betale på ladeplasser hele døgnet. Parkering på kommunal ladeplass koster 10 kroner per time på dagtid kl 09:00-20:00 mandag til søndag. Utenom dette tidsrommet koster det 5 kroner per time.

 

Les også: